Chính sách bảo hành

Với đặc điểm là sản phẩm sử dụng ngay sau mở do đó NHG Việt Nam không áp dụng chính sách bảo hành, chỉ áp dụng chính sách đổi trả nếu sản phẩm có những lỗi phát sinh như quy định trong chính sách đổi trả.