TINH THẦN YÊU BÓNG ĐÁ

TINH THẦN YÊU BÓNG ĐÁ

TINH THẦN YÊU BÓNG ĐÁ

iconDU LỊCH

Hàng năm, Công ty luôn chú trọng chăm sóc đời sống tinh thần cho nhân viên sau những ngày làm việc căng thẳng và đây cũng là cơ hội để các thành viên trong đại gia đình được giao lưu, tăng thêm tinh t...
DU LỊCH

iconCÔNG ĐOÀN CÔNG TY

Thông qua hình thức tổ chức sinh nhật,cán bộ,nhân viên trong công ty có điều kiện tìm hiểu về cuộc sống,tâm tư nguyện vọng của đồng nghiệp,thể hiện sự sẻ chia, động viên khích lệ và sự quan tâm của C...
CÔNG ĐOÀN CÔNG TY

iconHOAT ĐỘNG THỂ CHẤT

Nhằm nâng cao phong trào hoạt động thể dục thể thao đội bóng của NHG ra đời.Không chỉ nâng cao về sức khỏe mà còn thêm gắn kết tình đồng đội và các nhân viên trong công ty
HOAT ĐỘNG THỂ CHẤT

iconTHƯỞNG DOANH SỐ

THƯỞNG DOANH SỐ THÁNG 2 NĂM 2019
THƯỞNG DOANH SỐ