Hoạt động chung của công ty

TINH THẦN YÊU BÓNG ĐÁ

TINH THẦN YÊU BÓNG ĐÁ

DU LỊCH

Hàng năm, Công ty luôn chú trọng chăm sóc đời sống tinh thần cho nhân viên sau những ngày làm việc căng thẳng và đây cũng là cơ hội để các thành viên trong đại gia đình được giao lưu, tăng thêm tinh thần đoàn kết.

CÔNG ĐOÀN CÔNG TY

Thông qua hình thức tổ chức sinh nhật,cán bộ,nhân viên trong công ty có điều kiện tìm hiểu về cuộc sống,tâm tư nguyện vọng của đồng nghiệp,thể hiện sự sẻ chia, động viên khích lệ và sự quan tâm của Công đoàn đối với nhân viên trong công ty. Góp phần động viên tinh thần để toàn thể nhân viên cùng đoàn kết, đóng góp côn...

HOAT ĐỘNG THỂ CHẤT

Nhằm nâng cao phong trào hoạt động thể dục thể thao đội bóng của NHG ra đời.Không chỉ nâng cao về sức khỏe mà còn thêm gắn kết tình đồng đội và các nhân viên trong công ty

THƯỞNG DOANH SỐ

THƯỞNG DOANH SỐ THÁNG 2 NĂM 2019